Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie Nr 6/2013.pdf