Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 14/2013.pdf