Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 18/2013.pdf