Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego o

Zarządzenie Nr 19/2013.pdf