Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie

Zarządzenie Nr 20/2013.pdf