Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania i regulaminu pracy Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

Zarządzenie Nr 22/2013.pdf