Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie Nr 30/2013.pdf