Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2013 roku oraz in

Zarządzenie Nr 33/2013.pdf