Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr 36/2013.pdf