Uchwała Nr SO0953/34/13Pi/2013 składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 września 2013 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Miasta i Gm

Uchwała Nr SO0953/34/13Pi/2013.pdf