Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 października 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia zespołu projektow

Zarządzenie Nr 41/2013.pdf