Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na rok 2014-2021

Zarządzenie Nr 42/2013.pdf