Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 46/2013.pdf