Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za powierzchnie użytkowe zajęte pod działalność teatralną.

Zarządzenie Nr 49/2013.pdf