Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytuł

Zarządzenie Nr  1 / 2014.pdf