Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w

Zarządzenie Nr 5/2014.pdf