Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitet

Zarządzenie Nr 11/2014.pdf