Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejski

Zarządzenie Nr 13/2014.pdf