Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 35/14.pdf