Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego d/s obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powi

Zarządzenie nr 39/2014.pdf