Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za pierwsze półrocze 2014 roku

Zarządzenie nr 31/2014.pdf