Zarządzenie Nr 42/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2015 - 2022

Zarządzenie Nr 42/14.pdf