Zarządzenie Nr 43/14 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Zarządzenie Nr 43/14.pdf