Zarządzenie Nr 47 / 2014 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamoc

Zarządzenie  Nr 47 / 2014.pdf