Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 53/2014.pdf