Uchwała nr IV/24/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała nr IV/24/15.pdf