Uchwała nr IV/25/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr IV/25/15.pdf