Uchwała nr V/43/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. o zmianie uchwały nr IV/31/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłat

Uchwała nr V/43/15.pdf