Uchwała nr VI/45/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr V/38/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian

Uchwała nr VI/45/15.pdf