Uchwała nr VI/46/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała nr VI/46/15.pdf