Uchwała nr VI/48/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr VI/48/15.pdf