Opinia Rady MiG Szamocin o celowości bidowy zbiornika retencyjnego w Szamocinie