Uchwała Nr SO-0950/17/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Miasto i Gminę Szamocin

Uchwała Nr SO-0950/17/13/Pi/2015.pdf