Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VIII/64/15.pdf