Uchwała Nr SO-0957/26/13/Pi/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2014 roku w w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy

Uchwała Nr SO-0957/26/13/Pi/2015.pdf