Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie nr 2/2016.pdf