Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Obwieszczenie o konsultacjach.pdf

Diagnoza.pdf

Mapa .pdf

Projekt uchwały.pdf

Formularz zgłaszania uwag.pdf

Formularz zgłaszania uwag.doc