Uchwała Nr SO-0954/3/13/Pi/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 18 marca 2016 roku w w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2015 rok

Uchwała Nr SO-0954/3/13/Pi/2016.pdf