Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sza

Zarządzenie nr 7/2016.pdf