Zarządzenie nr 5/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2015 rok.

Zarządzenie nr 5/16.pdf