Uchwała Nr XIII/124/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 10 lat

Uchwała Nr XIII/124/16.pdf