Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 10/2016.pdf