Uchwała Nr XIV/134/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości z zasobu Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIV/134/16.pdf