Uchwała Nr XIV/135/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Szamocin nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Uchwała Nr XIV/135/16.pdf