Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIV/142/16.pdf