Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktyc

Zarządzenie nr 19/2016.pdf