Zarządzenie nr 11/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Zarządzenie nr 11/16.pdf