Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiący

Zarządzenie nr 21/2016.pdf