Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie nr 26/2016.pdf