Uchwała nr XXI/139/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin